หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 


ส.ต.ท.ประเสริฐ มีฤทธิ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต. บางไทรป่า
โทร : 089-2068310
 


-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางไทรป่า


-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางไทรป่า
 


-ว่าง-
เลขานุการนายก อบต.บางไทรป่า