หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางไทรป่า เดิมเคยเป็นที่ตั้งของอำเภอบางเลน เรียกว่า “อำเภอบางไผ่นารถ” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และ จัดตั้งเป็นแห่งแรกของอำเภอบางเลน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ตั้งอยู่ริมถนน บางเลน-วัดไผ่โรงวัว โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบางเลน ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 19,473 ไร่ รวม 41.021 ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
 
 
 
ประชากรทั้งหมด 4,155 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,085 คน คิดเป็นร้อยละ 50.18

หญิง จำนวน 2,070 คน คิดเป็นร้อยละ 49.82
ความหนาแน่นเฉลี่ย 101 คน / ตารางกิโลเมตร
จำนวนครัวเรือน 1,238 ครัวเรือน
 
 
เป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม
 
 
อาชีพคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

เกษตรกรรม 80%
ร้บจ้าง 20%
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองบางเลน 210 174 384 96  
2   บ้านต้นตาล 13 14 27 9
  3   บ้านท่าช้าง 262 268 530 139  
4   บ้านคลองพิสมัย 201 208 409 123
  5   บ้านกอง 460 415 875 311  
6   บ้านท่าทราย 163 174 337 97
  7   บ้านบางไผ่นารถ 121 129 250 89  
8   บ้านส้มกลิ้ง 267 268 535 135
  9   บ้านบางไทรป่า 354 394 748 204  
10   บ้านท่าช้าง 34 26 60 35
      รวม 2,085 2,070 4,155 1,238