หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมากางเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริิหารส่วนตำบลบางไทรป่าร่วมกับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทรป่า,สถานีตำรวจภูธรบางเลน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารผู้เข้าจุดตรวจ จำนวน ๓ ผลัดๆละ ๗ คนๆละ ๔๕ บาท จำนวน ๗ วัน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่าร่วมกับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทรป่า,สถานีตำรวจภูธรบางเลน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว อาหารว่างและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่าร่วมกับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทรป่า,สถานีตำรวจภูธรบางเลน ระหว่่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อยางมะตอยสำเร๋็จรูป บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-๙๑๗๘ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19