หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี.(รสจืด) ให้แก่นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน ๓๖๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี.(รสจืด) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ จำนวน ๒,๕๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี.รสจืด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ จำนวน ๕,๒๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี.รสจืด ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน ๗๕๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านบางไทรป่า ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี.(รสจืด) ให้แก่นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน ๓๖๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี.(รสจืด) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ จำนวน ๒,๕๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 81