หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านบางไผ่นารถ จำนวน ๑ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2563 ]



จ้างซ่อมชุดดรัม FUJI XEROX CM ๓๐๕ df จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2563 ]



ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]



จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางไทรป่า หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทราย ตำบลบางไทรป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2563 ]



จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางไทรป่า หมู่ที่ 6 บ้านท่าทราย ตำบลบางไทรป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]



จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางไทรป่า หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทราย ตำบลบางไทรป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]



ซื้อชุดอุปกรณ์สำหหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]



ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางไทรป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9