หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ขนาดเกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.สู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขุดใหม่ เชื่อมต่อถนนสายเลียบคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าช้าง ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย ขนาด ๓x๑ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการที่ไ่ด้รับแต่งตั้งจาก อบต. สู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]ซื้อของที่ระลึก(กรอบรูปพร้อมภาพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองประสบโชค หมู่ที่ ๔ บ้านคลองพิสมัย ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าช้าง ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อมิเตอร์น้ำ ซันวา ๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8