หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อผ้าม่านปรับแสงสำหรับห้องกองคลังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อผ้าม่านปรับแสงสำหรับห้องนายกและห้องสำนักงานปลัดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อผ้าม่านปรับแสงสำหรับห้องกองคลังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อผ้าม่านปรับแสงสำหรับห้องนายกและห้องสำนักงานปลัดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-๒๓๖ นฐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ 416-63-0043 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ 481-62-0006,481-63-0008 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38