หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้านคลองพิสมัย ซอยศาลาแดง บ้านคลองพิสมัย หมู่ที่ 4 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักษ์นทีรีสอร์ท บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขนาด ๓ x ๔ เมตร ๑ x ๓ เมตร และ ๓๐ x ๗๐ เมตร จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายเลียบคลองพิสมัยฝั่งใต้ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๐๙๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองส้มกลิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขนาด ๒ x ๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองส้มกลิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายเลียบคลองพิสมัยฝั่งใต้ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม [ 1 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 67