หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2562 ]จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2562 ]ซื้อยากำจัดวัชพืช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๗-๘๗๘๐ นฐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-๙๑๗๘ นฐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒/๒ ขนาด ๑x๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]ซื้อแบตเตอรี่ ๓ K ADX๒๕๐๐ MF จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซด์ อบต.บางไทรป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6