หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำมันดีเซล ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 9 บ้านบางไทรป่า ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด 200 ซีซี.รสจืด ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน ๓๗๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด 200 ซีซี.รสจืด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ จำนวน 3,465 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]นมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด 200 ซีซี.รสจืด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ จำนวน ๓,๔๖๕ กล่อง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเครื่องจักรกลเพื่อทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกโคลน หมู่ที่ 9 บ้านบางไทรป่า ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46