หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำอาหารกล่องสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Guarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำ บ้านบางไทรป่า หมู่ที่ ๖ และ ๗ บ้านท่าทราย-บ้านบางไผ่นารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกล่องสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Guarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation CI ) ตำบลบางไทรป่า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30