หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อโครงการเสียงตามสายพร้อมหอกระจายข่าวประจำตำบลบางไทรป่า หมู่ที่ 1-10 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2567 ]เสียงตามสายพร้อมหอกระจายข่าวประจำตำบลบางไทรป่า หมู่ที่ 1-10 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายผ้าแพรเปิดงานพร้อมลูกโป่ง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบางไทรป่า ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างยกระดับถนนสายกุหลาบพัฒนา พร้อมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางเลน ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษ์นทีรีสอร์ท บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค ๒๔๘๘ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดทำประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ของตำบลบางไทรป่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 90