หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ0023.3/ว14867 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นฐ0023.5/ว1034 การโอนเงินรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว1038 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว1039 แจ้งผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว 116 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว1036 การประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
นฐ0023.3/ว14837 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan-emenscr)ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 21 ต.ค. 2563 ]   
นฐ 0023.3/ว14754 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 849