หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ 0023.3/ว10824 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 29)  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.3/ว10676 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 36)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ0023.4/ว10809 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ดู : 6)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.3/ว10726 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิาสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ฯ (ดู : 37)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.3/ว10728 การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน (ดู : 19)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว 649 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 33)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว 10743 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2565 (ดู : 34)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว 650 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะฯ(ก.ค.64-พ.ค.65) (ดู : 38)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,105