หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ0023.3/ว16192 แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช (ดู : 32)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
นฐ0023.3/ว16193 ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ดู : 83)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
นฐ0023.3/ว16194 โครงการพัฒนาวิชาการศึกษานิเทศก์ในสถานการณ์โควิด 19 และมุฑิตาจิตศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณราชการ พ.ศ. 2564 ของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย (ดู : 35)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
นฐ 0023.3/ว16234 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 22)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
นฐ 0023.4/ว 854 การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
นฐ 0023.3/ว856 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มเติม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ (ดู : 8)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
นฐ 0023.2/861 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. (ดู : 1)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
นฐ 0023.2/ว 16120 การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ดู : 31)  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 980