หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ0023.6/ว19202 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (ดู : 67)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 1220 ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ (ดู : 14)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.2/ว19281 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 43)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 1221 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567 (ดู : 11)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.2/ว19282 การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (ดู : 49)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 1222 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 (ดู : 15)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว1224 รายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ (ดู : 7)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว1226 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิต (ดู : 8)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1,317