หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 


นายสุระ ชัชวงษ์
กำนันตำบลบางไทรป่า
081-5516462
 
 


นายวรเชษฐ์ แก้วยิ่งยงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
087-9996624


นายวิเชียร ขุนอินทรธานี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
089-2588489


นายชรัญณัฏฐ์ จันทร์โอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
089-1602051


นายอานนท์ นุชเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
083-9229965


นายแสนศักดิ์ เกษมวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
091-7829532


น.ส.ณัฐธิดา คชศิลา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
061-7604564


นายประนอม แป้นแก้วผา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
082-5280591


นางสาคร ทองศรีเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
082-3630870


นายปัญญา ทัศนะประดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐
065-5348778