หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาอบต.บางไทรป่า เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 65
 


 
ประกาศสภาอบต.บางไทรป่า เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 59
 


 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 53
 
 
         


 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 46
 


 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 48
 


 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 49
 
   1     (2)     3      4      5