หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการบริการสาธารณของอปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 10.03 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 164 ท่าน