หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 

 
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม  
 

วันนี้ ส.ต.ท.ประเสริฐ มีฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ร่วมกับ นายอำนวย มณีโชติ ประธานสภาอบต.บางไทรป่า และน.ส.กรรณิการ์ แก้วไทรหงวน สมาชิกสภาอบต.บางไทรป่า เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.. เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เวลา 15.28 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X