หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่าขอขอบคุณ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ขอขอบคุณท่านส.จ.เสถียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ท่านส.จ.อานนท์  อายุบเคน ,สจ.กลุ่มชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนายกจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 30 แพค และชุดPPE จำนวน 20 ชุด  ให้กับผู้กักตัวผู้เสี่ยงสูงตำบลบางไทรป่า  ประสานงานโดยคุณแสนศักดิ์  เกษมวงษ์  อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางไทรป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 11.05 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X