หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 


 
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า เข้าร่วม การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”   โดยนายกำจร  ไทรชมภู   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ....เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนครปฐม และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นการปลูก และปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมให้ถูกต้องในสังคม ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตต่อไป
นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะหนึ่งประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 14.05 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X