หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 

 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า  
 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
สิบตำรวจโทประเสริฐ มีฤทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า หมู่ที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 -15.30 น. เล็งเห็นถึงความสำคัญในชุมชนจึงได้ทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน หมา-แมว เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสในสัตว์เลี้ยง และเพื่อป้องกันอันตรายจากสุนัขกัด โดยมีประชาชนในตำบลบางไทรป่าให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2563 เวลา 11.54 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน