หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6  23 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งฯ  9 ส.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่าขอขอบคุณ  4 ส.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation:CI)  30 ก.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  29 ก.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ  19 ก.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า  24 มิ.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบคำร้องขออนุญาติจัดกิจกรรม 50 คน แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564   22 เม.ย. 2564 197
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  4 เม.ย. 2564 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  1 เม.ย. 2564 135
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21