หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   22 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.สระกะเทียม ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   22 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563   22 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   แบบคำร้องขออนุญาติจัดกิจกรรม 50 คน แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564    22 เม.ย. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2563    21 เม.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   21 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564   4 เม.ย. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน   1 เม.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า   31 มี.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอบางเลน ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ   23 มี.ค. 2564 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52