หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ผลการประเมิน ITA ปี 2562   18 พ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ประกาศเรื่องการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือการณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   1 พ.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ   27 เม.ย. 2563 305
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   แบบการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม   22 เม.ย. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล (แบบ งส.1)   17 เม.ย. 2563 175
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เรื่องบัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ   10 เม.ย. 2563 78
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.สระกะเทียม   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม 2563   7 เม.ย. 2563 84
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สระกะเทียม 2563   7 เม.ย. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2)   6 เม.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางไทรป่า   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)   3 เม.ย. 2563 31
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 49