หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562   9 มี.ค. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   24 ก.พ. 2563 101
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   24 ก.พ. 2563 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   24 ก.พ. 2563 91
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562   24 ก.พ. 2563 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สระกะเทียม .   24 ก.พ. 2563 79
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   24 ก.พ. 2563 103
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   แนวทางการปฏิบัติเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต อบต.สระกะเทียม   24 ก.พ. 2563 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระกะเทียม   แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต อบต.สระกะเทียม ประจำปีงบประมาณ 2563   24 ก.พ. 2563 96
กิจการสภา อบต.สระกะเทียม   ประชุมสภา สามัญที 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563   14 ก.พ. 2563 37
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 50