หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 234  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 14 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4) [ 16 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3) [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2) [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1) [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
[ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)