หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีพ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอบต.บางไทรป่า [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่าประจำปีพ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีพ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)  
 
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร. 089-206-8310
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555