หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
รายงานทางการเงิน/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 

 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ของอบต.บางไทรป่า ประจำปีงบประมาณ2557  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่ารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 16.06 น. โดย คุณ สิริพร ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้เข้าชม 228 ท่าน