หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
รายงานทางการเงิน/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 

 
ประกาศ เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  
 

             ประกาศ เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ    >>>   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 13.48 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 116 ท่าน