หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
 
  การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า มีถนนคสล. ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง รวม 27 สาย
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ห้วย,หนอง,คลอง,บึง จำนวน 10 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 12 แห่ง
 
แม่น้ำท่าจีน จำนวน 1 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
 
เขื่อนทดน้ำ ประตูระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 

ประชาคม หมู่บ้าน จำนวน 10 คน

ประชาคม ตำบล จำนวน 100 คน

กลุ่ม อสป จำนวน 10 คน