หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบางไทรป่า นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัด 1 แห่ง คือ
 
วัดบางไผ่นารถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านท่าทราย
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    คือ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
    คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางไทรป่า
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
 

สถานีตำรวจชุมชนตำบลบางไทรป่า จำนวน 1 แห่ง