หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
สิริพร ประสิทธิศาสตร์
รองปลัดอบต.บางไทรป่า รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
โทร : 0818805249
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
สิริพร ประสิทธิศาสตร์
รองปลัดอบต.บางไทรป่า
โทร : 0818805249