หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
นายสุระ ชัชวงษ์
กำนันตำบลบางไทรป่า
081-5516462
นายวรเชษฐ์ แก้วยิ่งยงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
087-9996624
นายวิเชียร ขุนอินทรธานี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
089-2588489
นายชรัญณัฏฐ์ จันทร์โอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
089-1602051
นายอานนท์ นุชเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
083-9229965
น.ส.กรกนก วิไลลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
0661561498
น.ส.ณัฐธิดา คชศิลา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
061-7604564
นายประนอม แป้นแก้วผา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
082-5280591
นางสาคร ทองศรีเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
082-3630870
นายปัญญา ทัศนะประดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐
065-5348778
นางมารี ไทรชมภู
แพทย์ประจำตำบลบางไทรป่า
นางฉลวย ไทรชมภู
สารวัตรกำนันตำบลบางไทรป่า
085-1321503
นายสุรินทร์ เทพแสน
สารวัตรกำนันตำบลบางไทรป่า
085-2970292
น.ส.วิมล รูปเลขา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
081-2399959
นายประกอบ ตรียะพันธ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
0806318550
นางยุพา ชาญประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
064-9644542
นายกิตติศักดิ์ บัณฑิตไทย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
080-0230018
น.ส.สิริรัตน์ ไทรบุญจันทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
091-404-1146
นายสวัสดิ เผื่อนนาค
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
086-1654750
นายสมศักดิ์ นุชเจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
088-2400785
นายละเอียด แก้วมีสี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
089-0509852
นายขวัญ ชัชวงษ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
081-1705438
นายวิฑิต คชศิลา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
0954742973
นางสิริพันธ์ แสนสุภา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
092-4865909
นางพัชรา ถมยาพันธ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
0871570269
นายสายชล เกิดสนอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายพริ้ง จันไข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
0826787705
นายวิษณุ วิบูลย์เชื้อ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
087-9322091
น.ส.พรทิพย์ สุริโย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
086-1777643
นางสมบุญ โตศรีพลับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
087-9342209
นายกิตติพงษ์ สาวะดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
0620098296
นางสมจิต บุญมา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
085-2905644
นายโสภณ คำไทรแก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
066-1527323