หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
   
   
พัฒนาด้านงานสาธารณสุขคุณภาพชีวิต
   
พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ
   
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

   
   
การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย
 
 
   
   
การพัฒนาด้านแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
 
 
   
   
การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
   
การพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า
 
 

   
   
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
   
   
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
 
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร. 089-206-8310
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555