หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 


วัดบางไผ่นารถ
   จำนวนภาพ : 28  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 431  ท่าน
 


รพ.สต.บางไทรป่า
   จำนวนภาพ : 7  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 524  ท่าน
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
   จำนวนภาพ : 18  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 363  ท่าน
 
   1     (2)  
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ  

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา  
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร. 089-206-8310
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555