หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
 
ร้องเรียน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางไทรป่า
 

เรียนผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง ร้องเรียนคุณภาพน้ำใช้ จากบ่อบาดาลประจำหมู่ที่ 6 ตำบลบางไทรป่า

ตามที่ได้มีการย้ายแหล่งจ่ายน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ณ จุดบ่อบาดาลวัดบางไผ่นารถ มาเป็นบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ขณะนี้คุณภาพน้ำไม่อยู่ในมาตรฐาน น้ำใช้ ซึ่งมีความกร่อย (ความเค็มสูง) และมีอนุภาคสิ่งเจือปนสูง  ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้อุปโภคและบริโภคในหมู่บ้านดังกล่าว      จึงขอเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในมาตรฐานน้ำใช้ โดยได้แนบข้อมูลการตรวจวัดมาตรฐานน้ำบาดาลดังกล่าวที่ระบุข้อมูลมีค่าเกินมาตรฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการ พร้อมทั้งชี้แจงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข

ขอแสดงความนับถือ

ประชาชนผู้ใช้น้ำบาดาลหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางไทรป่า

เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้ใช้น้ำบาดาลหมู่ที่ 6

วันที่ 31 ม.ค. 2560 เวลา 16.13 น. [ IP : 58.97.79.195 ]  
 

น้ำประปาไม่ไหลบ่อยมากๆๆๆๆ ไม่เข้าใจทำไมถึงไม่ไหล บ่อยและเป็นเวลานาน ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน วันนี้วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม2561 ก็ยังคงไม่ไหลตั้งแต่วันเสาร์

เขียนโดย   คุณ เสียงพิณ วลิตวรางค์ * * * ร

วันที่ 21 ต.ค. 2561 เวลา 08.09 น. [ IP : 27.55.206.130 ]  
 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ เนื่องจากซัมเมิสเสียคะ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วนะคะ

เขียนโดย   คุณ อบต.บางไทรป่า

วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 14.58 น. [ IP : 182.52.113.73 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)