หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
อบต.สระกะเทียม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.สระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปิดให้บริการแล้วค่ะ   405 0 29 ส.ค. 2562
อบต.สระกะเทียม ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   20 1 19 ส.ค. 2562
อบต.สระกะเทียม แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์   13 0 1 ส.ค. 2562
อบต.บางไทรป่า รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี   18 0 25 ก.ค. 2562
อบต.สระกะเทียม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    18 0 13 ก.ค. 2562
อบต.สระกะเทียม สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ    233 0 4 ก.พ. 2562
อบต.สระกะเทียม เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์   600 0 21 ธ.ค. 2561
อบต.สระกะเทียม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   174 0 13 ธ.ค. 2561
อบต.บางไทรป่า ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ   273 0 11 ธ.ค. 2561
อบต.สระกะเทียม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   159 0 7 ธ.ค. 2561
  (1)     2      3      4